Language Learning - Japanese

Ichi

Ni

San

Shi [Yung]

Go

Roku

Nana

Hachi

Kyuu

Jyuu

O ha yō go za i ma su

Kon nichiwa

Konbanwa

O ya su mi na sai

Hai

iie

Ha ji me ma shite

Arigatō

Go men na sai

Sa yō na ra

Itte kimasu

Tadaima

konnichiwa

kyuuri

youkoso

onsen

ohayou

konnbanwa

oyasumi

Itadakimasu

Gochisousamadeshita

Oishii

Mazui

kiso

Nori

Suki

Aishiteru

Usotsuki

Sūpu

watashino namaeha CHI desu

watashino namaeha chi desu

watashino namaeha chi desu

totemo

tomoyuki

jlkj

World

jamatale

ohayohgozaimasu

kore wa sugoi.